Biografi

 

Född den 13 juli 1971 i Staffanstorp. Efter studier i musikvetenskap och kyrkomusik tog intresset för komposition över allt mer. Studerade komposition för professor Ole Lützow-Holm vid Musikhögskolan i Göteborg under åren 1991-96. Innan dess hade han bl a studerat musikvetenskap vid Lunds Universitet samt komposition och kontrapunkt för Kent Olofsson och Johannes Johansson, Malmö.

Efter studierna i Göteborg fortsatte Scheffer med studier i komposition och ny musikteater för professor Mauricio Kagel vid Hochschule für Musik und Tanz, Köln. Där fick han tillfälle att knyta kontakter med unga internationella tonsättare, vilket har fått stor betydelse för honom. Under en kort men viktig period fick han också möjlighet att studera för den skotske tonsättaren James Dillon.

Scheffers verk har bl a spelats vid den internationella sommarkursen i komposition 1994 i Göteborg samt vid Rheinisches Musikfest 1996 i Köln. Scheffer invaldes som medlem i FST; Föreningen Svenska Tonsättare 1997 och i Svenska dirigentföreningen 2016. Mellan åren 2002 och 2006 var han ordförande i föreningen Media Artes – Forum för Nutida Musik i Växjö. Mellan åren 2013-2015 studerade Scheffer pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, avlade ämneslärarexamen i musik och är numera legitimerad musiklärare.

I drygt 20 år var Scheffer verksam kyrkomusiker och dirigent i olika församlingar i Lunds, Göteborgs och Växjö stift, men är sedan 2015 kulturskolepedagog vid Kommunala kulturskolan i Emmaboda.

Copyright © All Rights Reserved