Inspelningar, dirigent

Jesu sju ord på korset av H Schütz

Ingelstadkören, Östra Torsås Barockorkester & solister

Inspelning; Stämgaffeln 2004

dirigent: Rickard Scheffer

Del I

Del II

Del III

Requiem av W A Mozart

Ingelstad- & Väckelsångskören, Växjö Stads symfoniorkester & solister

dirigent: Rickard Scheffer

Inspelning; ALMEC studio 2002

1. Requiem aeternam

2. Dies Irae

3. Tuba mirum

4. Rex tremendae

5. Recordare

6. Confutatis

7. Lacrymosa

8. Domine Jesu

9. Hostias

10. Sanctus

11. Benedictus 

12. Agnus Dei

Tacksägelsemässa av R Scheffer

Sjung till Herrens ära en ny sång

Björekärrs församlings körer, Härlanda ungdomsorkester & solister

dir: Rickard Scheffer

Inspelning; Mats Rimborg 1998

IV Credo / Jag tror på den levande Gud

Copyright © All Rights Reserved