Röster ur media

Fair Play – Stockholms Saxofonkvartett

Sofistikerad saxofonkvartett

”Rickard Scheffers Fair play är en mycket suggestiv komposition bestående av koncisa melodifragment och uttrycksfulla harmonikomplex som rör sig mellan atonala och tonala element. ”

(Smålandsposten 2003-11-24)

Wikipedia-artikel: Mauricio Kagel 

”Among his students were Maria de Alvear, Carola Bauckholt, Branimir Krstić, David Sawer, Rickard Scheffer, Juan Maria Solare, Gerald Barry, and Chao-Ming Tung.”
(Engelska Wikipedia 2017-01-11)

Dubbelporträtt-konsert Kagel/Donatoni

Gageego-historik

”…ett program med musik av Donatoni och Kagel vid en konsert arrangerad av föreningen Levande Musik. Richard Scheffer har valt program, producerat och presenterar även konserten.”

(Unga Atalante, Göteborg, 1996-05-20)

Mirrorings – Tingsryds Sinfonietta

Ögonblick som det lyser om

”Temat tolkades också genom musik och dans. (…) Tingsryds Sinfonietta spelade Rickard Scheffers Mirrorings (…) Lars Aldén betonar (…) att kyrkorummet givits ytterligare kvaliteter genom konstverken.”

(Kyrkans Tidning 2009-11-19)