Tingsryds Sinfonietta

Tingsryds Sinfonietta & Keurusseudun Alueorkesteri Foto: Tuuli Lehtomäki

Tingsryds Orkesterförening bildades 1979 och har sedan starten alltid haft syftet att sprida muskkultur och bereda plats för musikanter i Tingsryd och närområdet att tillsammans skapa och framföra musik i framför allt lokala sammanhang. När orkestern framträder offentligt används namnet Tingsryds Sinfonietta, även om besättningen kan variera mycket i perioder. Grundbesättningen är dock stråkar (violin 1, violin 2, altviolin/viola, cello), flöjt, klarinett, piano/cembalo. Övriga blåsinstrument (vilka ibland lånas in) plus kontrabas och slagverk tas gärna emot liksom andra instrument, även om det ställer krav på nya arrangemang. Detta ser vi bara som inspirerande och är en förutsättning för vår utveckling – att använda musikanter som finns i det lokala musiklivet. Sångsolister är varmt välkomna att samarbeta med Tingsryds Sinfonietta och då förslagsvis i projektperioder på två månader i taget. Varmt välkommen till oss!

Tingsryds Sinfonietta spelar

Medlemssida

Läs artikel om samarbetet med vår finska vänort Keuruu:

Finska musiker bjöd på  musik i Tingsås kyrka 

Sinfoniettan 12 maj 2014
Delar av Tingsryds Sinfonietta spelar på Kaffekvarnen, Ingelstad. Foto: privat

Tingsryds kammarorkester framför både gammal och nyskriven musik – renässansmusik, folkmusik, specialarrangerad popmusik och modern konstmusik har en given plats i sinfoniettans repertoar.

 

Orkestern övar normalt på onsdagar kl 18.30-20.00 i Tingsås kyrka, Tingsryd eller i Väckelsångs kyrka. Under pandemin övar vi digitalt och individuellt – tag kontakt för närmare info.

För info, kontakta Studieförbundet Vuxenskolan i Tingsryd; ulrica.rundqvist@sv.se

eller dirigent Rickard Scheffer: rickard.scheffer@gmail.com