Musikpedagog

Foto: Tuuli Lehtomäki

Bedriver sedan 1993 pedagogisk verksamhet med inriktning mot framför allt musikteori, komposition och sång-/instrumentalundervisning. Ett flertal av Scheffers tidigare elever har glädjande fortsatt med högre musikaliska studier inom både komposition, sång, kyrkomusik, jazz m fl inriktningar.

Foto: privat

Avlade 1993 Pedagogisk examen för kyrkokantorer (Kungl. mu. akademien) och 2015 Ämneslärarexamen i musik (Linnéuniversitetet). Undervisningen har bedrivits både på Stämgaffeln musikproduktion, på Sankt Sigfrids folkhögskola, Medborgarskolan och Studieförbundet Vuxenskolan samt vid Emmaboda kommunala kulturskola. Scheffer är numera leg. musiklärare vid Kvarndammskolan i Hovmantorp.